Meniu Închide

SCITEQ

SCITEQ A/S  produces various testing and quality control equipment for the plastics industry and related industries.

With more than 45 years experience in developing and manufacturing machines and equipment.

Gama de produse SCITEQ A/Sss

Laboratory equipment for pipe and fitting testing. For all applications and standards within pressure test, impact test, leak tightness test, rapid crack propagation test, compression test, tensile test.

Echipamente de laborator pentru testarea țevilor și fittingurilor. Pentru orice aplicații și standarde referitoare la teste de presiune, teste de impact, teste de scurgeri din țevi, teste de propagare rapidă a crăpăturilor din țevi, teste de compresie, teste de elongație/tracțiune/rupere.

Analyse and determine the correct quality of the raw material to ensure end product capabilities with the wide range of high-end equipment including tests in respect of DSC, MFR, MVR, density, OIT etc.

Analizarea și determinarea calității corespunzătoare a materiilor prime pentru a asigura o înaltă calitate a produsului finit, cu ajutorul unei largi game de echipamente moderne, inclusiv cu referire la testele DSC, MFR, MVR, densitate, OIT etc.

The preparation equipment is designed to ensure optimal testing. Sample preparation range consists of i.e. laboratory saws, copy millers, notch millers, conditioning chambers, thermo tanks and ovens.

Echipamentele de pregătire sunt desemnate să asigure o testare optimă. Gama de echipamante de pregătirea mostrelor constă, de exemplu, în fierăstraie de laborator, mașini de copiere a mostrelor, mașini de crestare, camere de condiționare, tancuri/cuve termo și cuptoare.